ชุดพ่นหมอก ละอองฝอย ลดฝุ่น PM 2.5 ลดอุณหภูมิ รดน้ำต้นไม้ 20 หัว สายไมโครอย่างดี 20เมตร พร้อมข้อต่อก็อกสนาม [IRS02-20]

🌊ชุดพ่นหมอก 20 หัว พร้อมสายไมโครอย่างดีรัดแน่น พร้อมอุปกรณ์ต่อก็อกสนามได้

KITIWATANA LINE
FACEBOOK