สายพ่นหมอก ชุดพ่นหมอก สำหรับ พ่นหมอก ละอองฝอย ลดฝุ่น PM 2.5 ลดอุณหภูมิ รดน้ำต้นไม้ 20 หัว สายไมโครอย่างดี 20เมตร พร้อมข้อต่อก็อกสนาม [IRS02-20]