สปริงเกอร์ รดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า รุ่นปักดิน[SK03]

🌈สปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ หมุนได้360องศา มี3แขน แขนละ4รู ใช้รดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า
🌹สามารถต่อจากสายยางที่มีข้อต่อสวมเร็ว ได้ทันที

KITIWATANA LINE
FACEBOOK