ที่แขวนสายยางรดน้ำต้นไม้ สามารถแขวนกับหัวก็อกน้ำได้ [H1]

😍ที่แขวนสายยางรดน้ำต้นไม้ สามารถแขวนกับหัวก็อกน้ำได้ ทำจากพลาสติกอย่างดี แขวนสายยางได้ยาว 20-30 เมตร