ข้อต่อสวมเร็วก็อกน้ำแยก 4 ทาง มีวาล์ว มีวาล์วเปิดปิดแยก ใช้กับก็อกสนามหรือเครื่องตั้งเวลารดน้ำ เพื่อรดน้ำ พ่นหมอก สปริงเกอร์ [HCT4W-2]

🌈ข้อต่อสวมเร็วก็อกน้ำแยกเป็น 4 ทาง มีวาล์วเปิดปิดแยก ใช้กับก็อกสนามหรือเครื่องตั้งเวลารดน้ำ
💦ใช้เพื่อแยกน้ำจากก็อกเดียวไป ใช้สายยางรดน้ำต้นไม้หรือใช้สายยางไปต่อสปริงเกอร์ หรือใช้สายไมโครไปรดน้ำด้วยน้ำหยด พ่นหมอก

ช็อปผ่าน shopee
ช็อปผ่าน Lazada