นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ทางร้านจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้

1.1 เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ ที่เข้ามาใช้บริการ โดยใช้ระบบ Cookie โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้

  • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
  • ชนิด Browser
  • ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า

1.2 เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้

  • วัน เวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • การเข้าดูหน้าเว็บ
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
  • ประเภทของสินค้าที่ทำการสืบค้น
  • ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

1.3 ข้อมูลในข้อ (1.1 และ 1.2) จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายในบริษัท และจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่น

2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูลผู้ซื้อ

2.1 กรณีสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไข หรือ ลบข้อมูลในระบบของบริษัท สามารถทำได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.สายยาง.com และทำการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวในหน้าสมาชิก หรือ ติดต่อมายัง Hot line หมายเลข 090-985-3943 หรือ อีเมล์ contact@kitiwatana.com

2.2 กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

3. นโยบายการใช้ Cookies

บริษัท ใช้เทคโนโลยี Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ปัจจุบันทางเว็บไซต์ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศแบบ SSL และทางร้านมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อด้วยการเข้ารหัสในข้อมูลรหัสผ่านของลูกค้า และมีการรักษาปกปิดข้อมูลในฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด

5. การเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อ

5.1 บริษัทอาจให้ข้อมูลผู้ซื้อแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้า หรือพัฒนาระบบ โดยจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและจะทำข้อตกลงในการรักษาความลับกับบุคคลที่สาม

5.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องข้อตามกฎหมาย

6. การส่งจดหมายข่าว หรือข้อความประชาสัมพันธ์

ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ โดยลูกค้าสามารถกดเพื่อยกเลิกการรับอีเมล์อีกได้ทันทีในอีเมล์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลทันที หรือทำการแจ้งความประสงค์ไปที่ อีเมล์ contact@kitiwatana.com ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกภายใน 7 วัน